pۤJ 
 
  | | pŲw | pŲwҮ | p۳Ny | @pq | p۾v | | p

pC (color)


p۬O@إѯºҵӦ_ۡAzQpUApӬO¥յL⪺CMӡApG䤤tLªAҦp]Nitrogen^θN]Boron^Ap۴N|e{XPCCoǨuC]ABBŦBMĦⵥAQ٬mpCmp]WSӨuAӨ찪׬õC
bp۪@ɤAjhp۳tᤸAo|pۧe{LաCoǶժp۳QktCCMӡAbtCA¥ժp۫oD`uA]V¥ժpۻȶVC
Fp۪CiMšAM~cwF@MзǡANp۪C22ӯŧOAέ^rDZӪܡCDpۥNۧLAO̰ŧOpۡCHۦrỼWAp۪Cve{XLδĦաC
Ai|n_p۪CŤSABBBCrCoO]_ۨ|Ʊгy@MWSżзǡAHϧOL_۩ҨϥΪŨtΡC]AL̿ܤFHrD}l@̰ŧOAèSϥABBBCrC

GIA(Gemological Institute of America)p۪CŬ(The Color Scale Terms for Distinct Colors )G

Faint ̤p
very light D`L
light L
Fancy light L
Fancy `
Fancy intense `
Fancy deep `
Fancy vivid G

ҤlG
UϬO Fancy deep blue `Ŧ


UϬO Fancy vivid pink G


oOئšGLšG


p۳̦n D I ŪpۡC

Finest White, D-E

Fine White, F-G

White, H-I


å Fluorescence
bGIA]_۾ǰ|^pҮѤAڭ̻ݭnSO`@Ӧ]NOå]Fluorescence^Cpۦb쵵~ӮgɡA|ͿåC⪺C
GIANp۪åӯŧOAOL]None^Bz]Faint^Bס]Medium^Bj]Strong^Mܱj]Very Strong^CoǯŧOyzFpۦb~Uå{סC
MӡAڭ̻ݭnSOUAbʶRpۮɤ@wnܿå"L"pۡ]None^CoO]㦳jΫܱjåpۥi|b۵MӮgUͤ@ǵıĪGWܤơAiӼvTp۪~[MȡC åvT]MO@Ӭ۹sCMӡAjhƱM~HhM{ALå]None^pۦb۵MӮgU|e{X̬۵MM²b~[AåB|B~mĪGC
ަpAåp۪ȨäO@ӵ諸vT]CƹWA@ǤH{åi|W[p۪lޤOMөʡAϨ䴲oXWS~C]AåӤH~Mߦn]sbۥD[]C
`AbʶRpۮɡASOObҼ{pۮɡAFp۪åOnCܵLå]None^pۥiHTO~[󱵪۵MB|uzZC
Gran Colorimeter

ΨӴpCⵥšC


pۭq(Carat Weight)
p۲b(Clarity)
pC(Color)
pۨu(Cut)


   
 
  | | pŲw | pŲwҮ | p۳Ny | @pq | p۾v | | p